VAD ÄR SORG?

 

 • Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt. Dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster.

 

 • Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Det går därför inte att beskriva hur en normal känslomässig reaktion vid en förlust ser ut.

 

 • Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av en annan orsak.

 

 • Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller mycket till hjälp. Vi lär oss väldigt mycket om hur vi skaffar oss saker, men väldigt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt sig att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

 

 • Sex myter som vi har lärt oss:

- tiden läker alla sår

- sörj i ensamhet

- var stark

- var inte ledsen

- ersätt förlusten

- håll dig sysselsatt

 

"Tiden läker alla sår" är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 10, 20 och 30 år utan att må bättre, tvärtom fördjupades deras smärta.

 

 • Känslomässig läkning av en förlust uppnås genom att vi först tar reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på  våra känslor och kommunicerar dessa.

 

 

 

 


Under sorgen väntar glädje

         

                                                                                 

 

 

 • Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur? Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare. Detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi börjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerar.

 

 • Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

 

 • Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

 

 • Vi arbetar i grupp och för deltagarnas trygghet och för bästa resultat är regelbunden närvaro och engagemang av största vikt. OBS! Även ett individuellt åtta veckors program finns om du föredrar det istället för grupp.

 

 • Materialet vi använder oss av är utvecklat av pionjärerna Russell Friedman och John W James, grundare av The Grief Recovery Institute. Dessa föregångare har under de senaste 30 åren framgångsrikt hjälpt fler än 300 00 sörjande, samt skrivit bestsellern The Grief Recovery Handbook som har sålt i närmare en halv miljon exemplar.

 

 • Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du  därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

 

 • KURSINFORMATI

 

GRUPP  (minst 4 personer)

 

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: En träff à 2tim per vecka plus 1-2 timmar till hemuppgifter.

Startdatum: Titta under "Aktuellt"

Kursmaterial: All material ingår plus boken Sorgbearbetning

 

INDIVIDUELLT

 

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: En träff á 1 timme plus 1-2 timmar till hemuppgifter

Startdatum: Tidsbokning

Kursmaterial: All material ingår plus boken Sorgbearbetning

 

 

"Copyright Svenska Institutet för Sorgbearbetning".